Project Description

Om prosjektet

Med bakgrunn i den globale forurensningen, med miljøbelastningen og klimaendringene det medfører, tilbyr Ishavskraft 100% fornybar kraft til alle sine kunder.

Vi har i flere år designet årsrapporten til Ishavskraft. Arbeidet har også inkludert forfattelse av tekst, produksjon av foto, og trykk på miljøvennlig papir.

Rapport 2013

Rapport 2014

Rapport 2015