Project Description

Om prosjektet

Alta er en kommune i det vestlige Finnmark, med bystatus siden 2000. Alta er også Finnmarks største by. Etter at Alta tok bystatus har byen kalt seg Nordlysbyen.

Mr Christer Design ble leid inn for å redesigne nettsiden til kommunen. Fokuset i prosjektet var å gjøre informasjonen på nettsiden mest mulig tilgjengelig for besøkende.

Vi etablerte en ny fargepalett med farger inspirert av nordlyset. Disse fargene brukes i menyen, og brukes i tillegg på undersidene for hvert tema for å holde en rød tråd mellom meny og innhold. I tillegg ble undersidene designet med tre kolonner for å ha mulighet til undermeny i tillegg til hovedinnhold og tilleggsinfo. Det ble også gjort en omstrukturering av meny for å forenkle navigasjonen til de besøkende.

Stor meny med mulighet for å navigere rundt på alle undersider